krivky

Diagnostika Alzheimerovy nemoci


Potvrzení diagnózy Alzheimerovy choroby bylo dříve možné pouze při pitvě. Neexistoval žádný dostupný test nebo postup, který by toto onemocnění určil u žijícího pacienta.

Dnes se při stanovení diagnózy Alzheimerovy choroby využívá postup sestávající z mnoha kroků, začíná sestavením osobní anamnézy a může dále zahrnovat zobrazovací metody, neuropsychologické testování a jiné postupy v závislosti na vykazovaných příznacích.3

Nejběžnějším nástrojem používaným při stanovení diagnózy Alzheimerovy choroby je Krátký test kognitivních funkcí (Mini-Mental State Examination – MMSE)4, který sestává z neuropsychologických testů a slouží ke zjištění problémů s pamětí, vyjadřováním, plánováním a pozorností. Testovaná osoba obvykle odpovídá na dotazy typu: „Jaké je dnešní datum?“ nebo „V jakém jsme nyní městě?“ Jiným příkladem neuropsychologického testu je Fuldův paměťový test předmětů (Fuld Object Memory Test), během kterého je pacientovi ukázáno 10 předmětů, které si má zapamatovat a poté vyjmenovat. Ke stanovení diagnózy Alzheimerovy choroby je třeba, aby pacient vykazoval mnohočetné poruchy poznávacích funkcí, přičemž jednou z nich musí být oslabená paměť.5

Existuje velké množství dalších testů, které je možno použít pro stanovení diagnózy Alzheimerovy choroby.6

U pacientů s příznaky Alzheimerovy choroby umožňují nové technologie zobrazování mozku stanovení diagnózy Alzheimerovy choroby s téměř 90% přesností.

Nejcitlivěji reagují výše zmíněné testy Alzheimerovy choroby v době, kdy pacient začíná projevovat první příznaky nemoci. To představuje problém, protože Alzheimerova choroba se může vyvíjet skrytě po dobu 10–20 let bez významných příznaků. I proto zůstává záchyt Alzheimerovy choroby v raných stádiích stále ve velmi nízkém procentu a preventivní program pro včasný záchyt prozatím neexistuje.

 

  1. Diagnosis. Alzheimer’s Association® [online]. 2020 [cit. 2020-06-19]. Dostupné z: http://www.alz.org/alzheimers_disease_diagnosis.asp
  2. Guideline on Medicinal Products for the Treatment of Alzheimer’s disease and other dementias. EMA [online]. London: European Medicines Agency, 2008 [cit. 2020-06-19]. Dostupné z: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-medicinal-products-treatment-alzheimers-disease-other-dementias-revision-1_en.pdf
  3. The MMSE test. Alzheimer’s Society [online]. 2020 [cit. 2020-06-19]. Dostupné z: http://www.alzheimers.org.uk/site/scripts/documents_info.php?documentID=121
  4. Earlier Diagnosis. Alzheimer’s Association® [online]. 2020 [cit. 2020-06-19]. Dostupné z: http://www.alz.org/research/science/earlier_alzheimers_diagnosis.asp

Tento web používá cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Souhlasím Více informací