krivky

Informovanost pacienta a jeho blízkých


V průběhu diagnostického procesu je nezbytné, aby příbuzní pacienta byli lékařem dobře informováni o možných příčinách demence a o výsledcích testů, což je důležité s ohledem na pochopení podniknutých kroků.

Každý má právo být informován o své lékařské diagnóze, a to i v případě, že je těžké se s jejími závěry vyrovnat. Pacientovi to napomůže při rozhodování o jeho budoucnosti a způsobu, jakým svůj budoucí čas stráví. V odborných kruzích nepanuje jednota ohledně sdělování diagnózy demence. Po odhalení diagnózy by měla vždy následovat společná diskuse o tom, jaké kroky je třeba podniknout. Současný pohled na toto téma je takový, že každý pacient, s ohledem na fázi onemocnění nebo jeho osobnost, má právo vědět, ale zároveň i právo nevědět. Z toho vyplývá, že seznamování pacienta s diagnózou je procesem, během něhož jsou informace týkající se diagnózy sdělovány krok za krokem, pro pacienta srozumitelným způsobem a se zřetelem na to, zda si přeje být informován v celé šíři problému. Pro podávání informací příbuzným je téměř vždy nutný souhlas samotného pacienta. Přítomnost rodiny při veškerých vyšetřeních je vysoce žádoucí pro pochopení problematiky a ke správnému pochopení dalšího postupu.

Pro příbuzné bývá často velmi obtížné pochopit probíhající změny v chování jejich blízkého. Je podstatné si uvědomit, že člověk s demencí ve vysokém procentu dříve či později změní své chování vzhledem ke stavu, ve kterém jej jeho blízcí znali. Ti poté často přičítají tyto změny věku a nijak je dále neřeší. Přitom je velice důležité co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc a zahájit diagnostiku k co nejrychlejšímu nastartování léčby a léčebného programu ke stabilizaci stavu. Čím déle se pacient dostane ke vhodné terapii, tím obtížněji je stav zvládnutelný. Velmi často se pacient dostane k diagnostice teprve ve chvíli, kdy rodina přestane péči zvládat. V těchto chvílích ovšem již bývá pozdě na zahájení adekvátní terapie, která by přinesla prodloužení kvalitního života pacienta. Příbuzní by měli mít na mysli, že čas hraje velkou roli stejně jako u většiny jiných onemocnění.

Tento web používá cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Souhlasím Více informací