krivky

Nástup demence


Pravděpodobnost onemocnění demencí se zvyšuje s věkem. Demence se většinou vyskytuje ve druhé polovině života, často po dovršení 65 let věku.

Demence se obvykle rozvíjí pomalu, proto bývá obtížné správně diagnostikovat její počáteční stadia. Někdy je nutné absolvovat několik návštěv lékaře v určitém časovém úseku.

Potvrzení diagnózy demence je důležité kvůli:

 • Vyloučení jiných onemocnění, které mohou mít podobné příznaky jako demence, např. deprese.
 • Prodiskutování možností a postupů léčby.
 • Umožnění, aby se pacient aktivně podílel na plánování své budoucnosti.
 • Zajištění podpory pro pacienta a jeho rodinu.
 1. World Health Organization (WHO) [online]. 2019 [cit. 2020-06-15]. Dostupné z: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/en/
 2. Přípravná zpráva pro Konferenci o demenci. High-Level Conference on Dementia, King Baudouin Foundation, Belgian EU Presidency 2010, s. 6,
  Report on a European initiative on Alzheimer’s disease and other dementias (2010/2084(INI)). European Parliament [online]. 2010 [cit. 2020-06-15]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-0366+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
 3. What is Alzheimer. Accessible Home Health Care [online]. [cit. 2020-06-15]. Dostupné z: http://www.accessibletoledo.com/wp-content/themes/AHHC/pdf/what_is_alzheimer.pdf
 4. Alzheimer’s disease. Zothique [online]. [cit. 2020-06-15]. Dostupné z: http://zothique.free.fr/uld_english_version/ad.htm
 5. Stages of Alzheimer’s. Alzheimer’s Association® [online]. 2020 [cit. 2020-06-15]. Dostupné z: http://www.alz.org/alzheimers_disease_stages_of_alzheimers.asp
 6. Alzheimer’s Association® [online]. 2020 [cit. 2020-06-15]. Dostupné z: http://www.alz.org/alzheimers_disease_treatments.asp

Tento web používá cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Souhlasím Více informací