krivky

Alzheimerova choroba


Alzheimerova choroba patří mezi nejběžnější nezvratné příčiny demence, její podíl činí přibližně 50–70 % všech případů demence.2 Alzheimerova choroba je způsobena abnormálním ukládáním bílkovin v mozku, což poškozuje mozkové buňky v oblastech, které ovládají paměť a duševní funkce. Přední vědecké hypotézy týkající se původu Alzheimerovy choroby naznačují, že akumulace beta amyloidů je prvotním základním mechanismem vzniku a rozvoje tohoto onemocnění.

Beta amyloidy jsou bílkoviny, které v mozku vytvářejí plaky (shluky). Hromadí se pozvolně a postupně vlivem nerovnováhy mezi produkcí a odstraňováním bílkovin. Klinické příznaky se začnou objevovat pouze tehdy, když dojde k větší neuronové ztrátě a je dosaženo určité prahové hodnoty. Protože akumulace beta amyloidů probíhá pozvolně, může trvat 10–20 let, než se u pacienta dostaví první zjevné příznaky nemoci. 

Prevence Alzheimerovy choroby není v současné době možná, nicméně jsou známy rizikové faktory rozvoje tohoto onemocnění.

  • Pokročilý věk: Asi 5 % lidí starších 65 let, přibližně 20 % starších 80 let a asi 30 % lidí ve věku nad 90 let trpí Alzheimerova choroba. 
  • Rodinná anamnéza: V současné době známe pouze jediný gen, který ovlivňuje rozvoj Alzheimerovy choroby, ale existuje více genů majících vliv na riziko vzniku Alzheimerovy choroby, které však zatím nebyly odhaleny. Je pravděpodobné, že v průběhu několika příštích let dojde k novým objevům podezřelých genů. Statisticky vzato lidé, kteří mají jednoho rodiče nebo sourozence postiženého Alzheimerovou chorobou, mají dva až třikrát větší pravděpodobnost, že se u nich tato nemoc rozvine, na rozdíl od těch, kteří ve své rodině nemají žádný výskyt tohoto onemocnění. Pokud se Alzheimerova choroba vyskytla u více než jednoho příbuzného, je riziko ještě vyšší. 

 

2. Preparatory Report of the High-Level Conference on Dementia, King Baudouin Foundation, Belgian EU Presidency 2010, p. 6
Report on a European initiative on Alzheimer’s disease and other dementias (2010/2084(INI)). European Parliament [online]. 2010 [cit. 2020-06-15]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-0366+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

3. Sathish, a J. Walter. Phosphorylation of amyloid beta (Aβ) peptides – A trigger for formation of toxic aggregates in Alzheimer’s disease. Aging, 2011, 3(8): 1–10. ISSN 1945-4589.

4. Dementia: A general introduction. About memory [online]. [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: http://www.memory-key.com/problems/dementia

5. HILL, C. Causes and Risk Factors of Alzheimer’s Disease. Verywell Health [online]. 2019 [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: http://alzheimers.about.com/od/whatisalzheimer1/a/causes.htm

Tento web používá cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Souhlasím Více informací