krivky

Příznaky Alzheimerovy choroby


  • Ztráta paměti

Jak stárneme, můžeme občas na určité věci zapomenout (tj. „Co jsem měl včera k snídani?“). Nakonec se nám tato skutečnost vybaví, zvláště pokud na ni usilovně myslíme. Na rozdíl od lidí trpících Alzheimerova choroba, kterým tato událost vymizí z paměti jako celek (tj. „Nemohu si vůbec vzpomenout na včerejší dopoledne“) a kteří si nejsou schopni tuto skutečnost vybavit ani kdykoli potom. A co víc, starší lidé mohou používat poznámky a připomínky, jako je nákupní seznam, které jim pomohou vzpomenout si. Pro osoby trpící Alzheimerova choroba je obtížnější takové pomůcky používat, protože mohou zapomenout, jak se takový seznam užívá – nebo dokonce, že takový seznam mají.

  • Plánování, organizování a obtíže s pochopením

Starší lidé nemají obvykle potíže řídit se slovními nebo psanými instrukcemi, obzvláště pokud tyto instrukce zahrnují několik kroků, například kuchařský recept. Naproti tomu lidé s Alzheimerova choroba jsou čím dál tím méně, tak jak nemoc postupuje, schopni tyto instrukce následovat.

  • Péče o vlastní osobu

Nehledě na fyzické problémy, které se v průběhu stárnutí objevují, například ztuhlost nebo bolest, starší lidé jsou obvykle schopni se o sebe sami postarat (tj. obléknout se, vykoupat se, jít na toaletu). Naproti tomu lidé s Alzheimerova choroba ztrácejí schopnost tyto činnosti vykonávat.

Alzheimerova choroba je pomalu se vyvíjející postupující onemocnění, které můžeme rozdělit do tří fází. Tak, jak nemoc postupuje, mohou jednotlivci pozorovat změny osobnosti a chování, například úzkost, podezřívavost a nervozitu, mít mylné představy nebo halucinace. Praktické obtíže při vykonávání denních úkolů, mezi něž patří oblékání, mytí a chození na toaletu, se postupně zhoršují natolik, že se daná osoba stane zcela závislou na ostatních. Pro lehkou či prvotní fázi Alzheimerova choroba je charakteristické zhoršení duševních schopností a výkyvy nálad. Během mírné či střední fáze se poruchy chování čím dál více rozvíjejí. V pozdní fázi dominují fyzické obtíže. Nicméně, rozvoj této nemoci je u každého jednotlivce odlišný.4

V současnosti neexistuje žádná známá příčinná léčba Alzheimerova choroba.5 Současná standardní péče se zaměřuje na léčení příznaků a sestává z podávání léků, psychosociální péče a opatrovnictví.

 

3. Stages of Alzheimer’s. Alzheimer’s Association® [online]. 2020 [cit. 2020-06-18]. Dostupné z: http://www.alz.org/alzheimers_disease_stages_of_alzheimers.asp

Tento web používá cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Souhlasím Více informací