krivky

Příznaky demence


Obvyklé příznaky demence jsou: 

 1. Ztráta paměti.
 2. Problémy s komunikací a vyjadřováním.
 3. Celková zmatenost, dezorientace v čase a/nebo v prostoru.
 4. Obtíže při abstraktním uvažováním/chybné usuzování.
 5. Obtíže vykonávat známé činnosti.
 6. Zakládání věcí.
 7. Změny chování a osobnosti.
 8. Náhlé změny nálad.
 9. Ztráta vůle/apatie.
 • Častá a postupná ztráta paměti. Lidé trpící demencí začínají zapomínat více a více a nejčerstvější události bývají, zdá se, zapomínány nejrychleji. Vyskytují se příležitostné „světlé chvilky“, které jsou obvykle vyvolány kontaktem se známou tváří, pachem, dotykem nebo rituálem.
 • Obtíže při vyjadřování a porozumění: Lidé trpící demencí jsou často neschopni porozumět pokynům či logice ucelených vět. Nejsou schopni porozumět vlastním větám a mají problémy slovně zformulovat vlastní myšlenky. Občas má každý z nás problém najít správné slovo, ale osoba stižená demencí často zapomíná jednoduchá slova nebo je nahrazuje neobvyklými slovy, což způsobuje, že jsou jejich řeč či psaný projev těžko srozumitelné.
 • Poruchy orientace: Toto chování způsobuje, že se osoba postižená demencí „odcizuje“ ostatním a její reakce bývají považovány za nepředvídatelné. Dezorientace se může vyskytovat „akutně“, to znamená náhle a po určitou dobu (např. vyvolaná pobytem v nemocnici). Spolu s celkovou zmateností jsou lidé trpící demencí dezorientovaní v čase a prostoru. Často zapomínají aktuální čas a ztrácejí se ve známém prostředí. Například mohou zapomenout, v jakém pořadí se oblékají jednotlivé oděvy.
 • Obtíže s abstraktním myšlením. Lidé s demencí mají často neobvyklé problémy se zvládáním duševních úkolů. Plánování úkolů, rozhodování nebo organizování plánů se stává stále obtížnější. Také ztrácejí schopnost provádět jednoduché finanční operace, jako je například placení účtů.
 • Zakládání osobních věcí. Každý si občas založí svoji peněženku nebo klíče. Osoba s demencí může dávat věci na neobvyklá místa, například žehličku do chladničky nebo hodinky do cukřenky.
 • Rychlé výkyvy nálad: Lidé trpící demencí se stávají extrémně náladovými, ke změnám emocí dochází během sekund a bez zjevného důvodu. Popřípadě osoba s demencí může projevovat daleko méně emocí, než tomu bylo donedávna.
 • Změny chování: Osoba trpící demencí se může zdát odlišná od svého běžného já, a to způsobem, který je obtížné vysvětlit nebo se s ním ztotožnit. Člověk se může stát podezřívavým, podrážděným, depresivním, apatickým, úzkostným nebo nervózním zvláště v situacích, kdy problémy s pamětí způsobují obtíže.
 • Apatie/chybějící vůle: Osoba trpící demencí se může stát velmi pasivní, prosedět hodiny před televizní obrazovkou, může spát déle, než je obvyklé, nebo projevuje nezájem o své koníčky.

 

2. Alzheimer’s Disease 101: How is the Disease Diagnosed and How is it Treated? Dementia Care Central [online]. 2020 [cit. 2020-06-18]. Dostupné z: http://www.dementiacarecentral.com/node/540

Tento web používá cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Souhlasím Více informací