krivky
„Vývoj demence obecně není přímočarý. Některé příznaky se mohou objevit dříve či později“

Prognóza


Prognóza a způsob, jakým se demence vyvíjí u každého jednotlivce, jsou ovlivněny mnoha faktory – typem demence, věkem osoby na počátku onemocnění, výskytem jiných onemocnění, úrovní dostupné podpory a péče apod. Průběh nemoci je u každého jednotlivce jedinečný, co se přihodí jednomu pacientovi, nemusí se nutně přihodit jinému.

Přehled témat

Prognóza demence

Vývoj demence obecně není přímočarý. Některé příznaky se mohou objevit dříve či později, než je zde uvedeno, případně se nemusí objevit vůbec.

Prečíst více

Lehká či prvotní fáze demence

Demence obvykle začíná postupnými, malými změnami v chování a schopnostech jednotlivce. V této fázi se takové projevy obvykle přisuzují stresu nebo smutku nad ztrátou blízké osoby.

Prečíst více

Mírná či střední fáze demence

U lidí s demencí se zapomětlivost postupně mění v dezorientaci. Postižená osoba žije stále častěji ve svém vlastním, jakoby snovém světě, ve kterém se mísí současné s minulým.

Prečíst více

Těžká či pozdní fáze demence

V této fázi se osoba s demencí stává těžce nemohoucí a vyžadující více pomoci, postupně dojde k její naprosté závislosti na ostatních osobách a ošetřovatelské péči.

Prečíst více

Tento web používá cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Souhlasím Více informací