krivky

Lehká či prvotní fáze demence


Demence obvykle začíná postupnými, malými změnami v chování a schopnostech jednotlivce. V této fázi se takové projevy obvykle přisuzují stresu nebo smutku nad ztrátou blízké osoby, případně, u starších osob, normálnímu procesu stárnutí. Ve většině případů si tyto příznaky spojíme s počínající demencí až při zpětném pohledu.1 Během prvotní fáze demence postižená osoba může:

 • Být postupně zapomětlivější, pokud jde o nedávné události a detaily.
 • Častěji se opakovat a ztrácet návaznost při konverzaci.
 • Pomaleji chápat ucelenější myšlenky, rovněž vykonávání běžných činností si vyžaduje delší čas.
 • Mít problémy při nakládání s penězi.
 • Vykazovat chabý úsudek a dělat špatná rozhodnutí.
 • Obviňovat okolí z „krádeže“ ztracených předmětů.
 • Ztratit zájem o vlastní koníčky a aktivity.
 • Pociťovat nechuť ke zkoušení nových věcí.
 • Vykazovat neschopnost přizpůsobit se změnám.
 • Stát se sebestřednější, méně se zajímající o ostatní a jejich pocity.
 • Být podrážděnější nebo rozrušenější, pokud se jí něco nedaří.
 • Být apatičtější, s menší jiskrou.
 1. Alzheimer’s Disease 101: How is the Disease Diagnosed and How is it Treated? Dementia Care Central [online]. 2020 [cit. 2020-06-18]. Dostupné z: http://www.dementiacarecentral.com/node/540
 2. Stages of Alzheimer’s. Alzheimer’s Association® [online]. 2020 [cit. 2020-06-18]. Dostupné z: http://www.alz.org/alzheimers_disease_stages_of_alzheimers.asp

Tento web používá cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Souhlasím Více informací