krivky

Těžká či pozdní fáze demence


V této fázi se osoba s demencí stává těžce nemohoucí a vyžadující více pomoci, postupně dojde k její naprosté závislosti na ostatních osobách a ošetřovatelské péči.

Ztráta paměti může být takřka úplná, postižená osoba není schopna rozpoznávat známé předměty nebo prostředí či dokonce své nejbližší, ačkoli může docházet k náhlým zábleskům schopnosti rozpoznávání. Je možné, že se taková osoba přestane poznávat v zrcadle.

Přístup do světa v „bublině“, do kterého se tito lidé stahují a ukrývají, se stává pro ostatní obtížnější z důvodu postupně mizející slovní komunikaci. Mohou se objevit stále se opakující pohyby jako houpání, svlékání nebo chození sem a tam.

Přestože pacienti nejsou v této fázi nemoci schopni souvisle mluvit, někdy mohou zazpívat hymnus nebo pronést modlitbu (automatismus).

V této fázi postižená osoba může:

 • Být neschopna zapamatovat si – i po dobu několika minut – že například právě něco snědla.
 • Postupně ztratit schopnost porozumět řeči nebo ji používat.
 • Být inkontinentní.
 • Nepoznávat přátele a členy rodiny.
 • Potřebovat pomoc při mytí, koupání, používání toalety nebo oblékání.
 • Mít potíže s příjmem potravy, někdy s polykáním.
 • Nepoznávat předměty denní potřeby.
 • Probouzet se během noci, být neklidná.
 • Být agitovaná (zvýšeně bezcílně motoricky činná), někdy hledat své již dlouho zemřelé příbuzné.
 • Být frustrovaná a agresivní, zvláště v situacích, kdy se cítí ohrožená nebo uvězněná.
 • Stát se čím dál tím víc fyzicky slabou, začít se šourat nebo vrávorat, v konečné fázi být upoutaná na invalidní vozík.
 • Provádět nekontrolované pohyby.

V konečné fázi se imobilita stává trvalou, poslední týdny či měsíce stráví nemocný připoután na lůžko.

Třebaže osoba s Alzheimerovou chorobou má problémy s porozuměním řeči a nemusí poznávat osoby ve svém okolí, může být stále schopna odpovídat na projevy citů, reagovat na osoby hovořící uklidňujícím hlasem, popřípadě může prožívat radost z vůní, hudby nebo kontaktu s mazlíčkem.

Tento web používá cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Souhlasím Více informací