krivky

Pro pacienty - demence.cz

Pro pacienty

Pokud vám právě byla diagnostikována demence, je normální, že procházíte náročným obdobím, ve kterém se u vás střídají emoce jako popírání, vztek, strach, osamocenost, frustrace, pocit prohry a/nebo deprese.

 

Tipy pro postižené demencí

Diagnóza demence neznamená, že váš život je u konce. Budete čelit novým výzvám, ale pokud vše dopředu promyslíte a připravíte své okolí na změny, které nastanou, bude to jen ku prospěchu vás všech.

 

Zde je několik rad, které byste měli mít na paměti, abyste mohli tuto nemoc zvládnout způsobem, který bude přínosem pro vás a vaši rodinu:

 • Pečujte o svoje fyzické zdraví, cvičte, přiměřeně odpočívejte a věnujte pozornost stravě.
 • Vytvořte si plán pravidelných zdravotních prohlídek, navštěvujte odborníky, kteří se specializují na demenci a související obory jako je geriatrie (tj. obor specializující se na zdravotní péči o starší osoby). Pokud pociťujete depresi, vyhledejte odborníka, který se specializuje na léčení psychických problémů.
 • Užívejte léky tak, jak byly předepsány a neprovádějte žádné změny vaší životosprávy bez konzultace s lékařem.
 • Nepijte alkohol, abyste se snáze vyrovnali s nemocí. Uvolněnost a lepší nálada vyvolaná požitím alkoholu je jen dočasná. Navíc alkohol může ovlivňovat účinek předepsaných léků nebo způsobovat další zdravotní problémy, obtíže s pamětí a vyjadřováním.
 • Staňte se členem podpůrné skupiny pro osoby trpící demencí. Setkáte se zde s podobně nemocnými a dozvíte se více o své nemoci.
 • Pokud stále ještě pracujete, snažte se najít takovou možnost pracovního zařazení, které pro vás bude dobře zvládnutelné, zvažte možnost odchodu do předčasného důchodu nebo jiné eventuality.
 • Uspořádejte své věci tak, aby je bylo snadné najít. Snažte se dávat věci vždy na stejné místo. Opatřete zásuvky a dvířka štítky s popisem obsahu, uchováte si tím lepší přehled o uložených věcech.
 • Nadále se věnujte svým oblíbeným činnostem, alespoň dokud je to možné a dokud vám přinášejí radost. Přemýšlejte o tom, jak své koníčky přizpůsobit vašim měnícím se schopnostem. Možná budete potřebovat pomoc lékaře, členů rodiny nebo kamarádů, abyste toho dosáhli. Pokud se pro vás stane čtení dlouhého románu obtížné, zvažte možnost poslechu kratších nahrávek textů.
 • Obtížné úkoly vykonávejte v době, kdy se cítíte nejlépe a vyhraďte si na tyto úkoly dostatek času. Pokud vám přijde úkol nad vaše síly, odpočiňte si nebo neváhejte požádat o pomoc.
 • Mějte po ruce psaný seznam úkolů, schůzek a rozpis léků, které užíváte. Také si vytvořte seznam důležitých telefonních čísel a údajů o vaší osobě (kde bydlíte, vaše telefonní číslo, nouzové kontakty) a tento seznam mějte při sobě pro případ nouze.
 • Zvažte možnost vedení deníčku, kam si budete zapisovat vaše prožitky, projevy a pocity.
 • Naplánujte si svou budoucnost. Rozhodněte, jak chcete, aby se řešily vaše záležitosti v době, kdy vaše nemoc postoupí do fáze, kdy se nebudete schopen nadále starat sám o sebe. Proberte se svou rodinou – zejména se svými nejbližšími – jakému způsobu léčby dáváte přednost, uspořádejte nezbytné právní a finanční záležitosti (například můžete ustanovit důvěryhodnou osobu, která bude spravovat vaše peníze a záležitosti v době, když už toho nebudete schopen). Také zvažte a prodiskutujte, v jakém zařízení byste rád pobýval, až to bude nezbytné.
 • Diagnóza demence neznamená, že váš život je u konce. Budete čelit novým výzvám, ale pokud vše dopředu promyslíte a připravíte své okolí na změny, které nastanou, bude to jen ku prospěchu vás všech.