krivky

Diagnostika - demence.cz

„Příznaky jak demence, tak i deprese mají negativní vliv na vykonávání obvyklých denních činností.“

 

Diagnostika

 

Při diagnostice demence je důležité nejprve eliminovat jakákoli jiná onemocnění (zvratná i nezvratná), která by mohla způsobovat podobné příznaky, kterými se vyznačuje právě demence. Nejčastěji je třeba odlišit demenci od deprese. Obě onemocnění se projevují poruchami paměti, soustředění, rychlostí přemýšlení a slábnoucím zájmem o činnosti, které v minulosti pacient zvládal nebo měl v oblibě.

 

Přehled témat

Diagnostika demence

Příznaky jak demence, tak i deprese mají negativní vliv na vykonávání obvyklých denních činností. Deprese je běžnější než demence u starších lidí. Vyloučení přítomnosti diagnózy deprese je důležitý krok při diagnostikování demence, avšak nebývá to snadné.

 

Diagnostika Alzheimerovy nemoci

Potvrzení diagnózy Alzheimerovy choroby bylo dříve možné pouze při pitvě. Neexistoval žádný dostupný test nebo postup, který by toto onemocnění určil u žijícího pacienta.

 

Informovanost pacienta a jeho blízkých

V průběhu diagnostického procesu je nezbytné, aby příbuzní pacienta byli lékařem dobře informováni o možných příčinách demence a o výsledcích testů, což je důležité s ohledem na pochopení podniknutých kroků.

 

Odborná pomoc

Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba SENIOR HOME poskytuje vysoce odbornou péči klientům v jejich přirozeném domácím prostředí.

 

Zobrazit seznam center