• Zapomínání není jen součástí vyššího věku

    160 000  –  to je číslo, které reflektuje počet lidí s demencí v České republice.

    Počet lidí s demencí dosahuje téměř počtu obyvatel čtvrtého největšího českého města.

Důležité je vědět, že v tom nejste sami

Mnoho lidí si myslí, že zapomínání je běžnou součástí vyššího věku. To může být závažný omyl, protože v mnoha případech se již může jednat o první příznaky demence. Ve stáří může být člověk pomalejší, ale součástí stáří v žádném případě není zapomínání, které člověku komplikuje život.

Objeví-li se toto zapomínání, je nejvyšší čas vyhledat odborníka obeznámeného s problematikou Alzheimerovy choroby a jiných onemocnění, způsobujících demenci. Nejčastěji to bývá geriatr, neurolog či psychiatr, ale velmi často také praktický lékař.

Demence je důsledkem chorobného procesu. Pokud lékař určí diagnózu nemocného jako demenci nebo přímo Alzheimerovu nemoc, je to proto, že u nemocného jsou patrné poruchy paměti, myšlení a chování.

Prvními příznaky, které může rodina pozorovat, jsou potíže se zapamatováním si zejména nedávných událostí a poruchy ve vykonávání navyklých, pravidelných úkonů. U nemocného se může objevit také neklid, změny osobnosti, poruchy chování, zhoršený úsudek, potíže s nacházením slov, dokončováním myšlenek a plněním pokynů. Alzheimerova nemoc je nejběžnější příčinou demence.

Tancuj Matyldo

Film inspirovaný skutečnou událostí

Společná domácnost tří rozdílných temperamentů různých generací přináší řadu humorných momentů, s postupujícími příznaky nemoci spíš tragikomických. Na první pohled bezvýchodná situace převrátí rodině život vzhůru nohama, ale tím, že to nevzdají, udělají něco důležitého nejen pro Matyldu, ale i sami pro sebe.

Odborná pomoc

Nevíte si rady, potřebujete poradit? Obraťte se na specializovaná pracoviště, kde Vám pomůžou se v situaci zorientovat.