• Prognóza

    Prognóza a způsob, jakým se demence vyvíjí u každého jednotlivce, jsou ovlivněny mnoha faktory – typem demence, věkem osoby na počátku onemocnění, výskytem jiných onemocnění, úrovní dostupné podpory a péče apod. Průběh nemoci je u každého jednotlivce jedinečný, co se přihodí jednomu pacientovi, nemusí se nutně přihodit jinému.

Prognóza demence

Vývoj demence obecně není přímočarý. Některé příznaky se mohou objevit dříve či později, než je zde uvedeno, případně se nemusí objevit vůbec.

Lehká či prvotní fáze demence

Demence obvykle začíná postupnými, malými změnami v chování a schopnostech jednotlivce. V této fázi se takové projevy obvykle přisuzují stresu nebo smutku nad ztrátou blízké osoby.

Mírná či střední fáze demence

U lidí s demencí se zapomětlivost postupně mění v dezorientaci. Postižená osoba žije stále častěji ve svém vlastním jakoby snovém světě, ve kterém se mísí současné s minulým.

Těžká či pozdní fáze demence

V této fázi se osoba s demencí stává těžce nemohoucí a vyžadující více pomoci, postupně dojde k její naprosté závislosti na ostatních osobách a ošetřovatelské péči.

Tancuj Matyldo

Film inspirovaný skutečnou událostí

Společná domácnost tří rozdílných temperamentů různých generací přináší řadu humorných momentů, s postupujícími příznaky nemoci spíš tragikomických. Na první pohled bezvýchodná situace převrátí rodině život vzhůru nohama, ale tím, že to nevzdají, udělají něco důležitého nejen pro Matyldu, ale i sami pro sebe.

Odborná pomoc

Nevíte si rady, potřebujete poradit? Obraťte se na specializovaná pracoviště, kde Vám pomůžou se v situaci zorientovat.