• Prevence je klíčová

    „Životní styl, strava a výživa, cvičení jsou důležitou součástí prevence“

    Vznik řady onemocnění způsobujících demenci má přímou souvislost s řadou faktorů, mezi něž patří například životní styl. Proto jsou tyto metody prevence jedním z nástrojů, kterými lze nastávající celosvětovou pandemii demence výrazně zpomalit.

Prevence

Prevence je klíčovým prvkem v boji proti demenci. Zdravý životní styl, strava a výživa, a pravidelné cvičení mohou mít významný vliv na snižování rizika demence a udržování zdravého mozku.

Životní styl, prostředí a další faktory

Zdravý životní styl, který zahrnuje stravu, výživu, cvičení, duševní a společenské aktivity, napomáhá omezit riziko rozvoje demence a jiných kognitivních poruch. Neexistuje však záruka, že tato preventivní opatření budou fungovat u každého.

Strava a výživa

Výzkumy naznačují, že přechod na stravu „zdravého mozku“ může snížit riziko rozvoje demence. Zaměřte se na stravu s nízkým obsahem cholesterolu, nasycených tuků, cukrů a soli, s vysokým podílem vlákniny, ovoce, zeleniny, celozrnných výrobků, složených sacharidů, draslíku, vápníku a hořčíku.

Cvičení

Pokud se týká zdraví mozku, pak začít pravidelně cvičit je často to nejobtížnější, co lze zavést do našeho životního stylu. Fyzická cvičení přitom nemusí být nijak vysilující nebo časově náročná, abychom dosáhli kýženého prospěchu. Nejdůležitější je cvičit pravidelně (to znamená 30 minut denně, tato doba je dostatečná pro preventivní účely).

Duševní aktivita

Duševní cvičení a mentální aktivita bývá spojována s nižším rizikem vzniku Alzheimerovy choroby. Udržování mozku v činnosti zvyšuje a posiluje spojení mezi mozkovými buňkami a rovněž buduje „kognitivní rezervu“.

Společenská angažovanost

Prvky, jako aktivní zapojení se do života rodiny a široká síť přátel, mají podíl na snížení rizika demence. Společenský život zmírňuje depresi, která pramení z izolovanosti. Sociální komunikace je také dobrá pro mozek, protože stimuluje spojení mezi mozkovými buňkami.

Tancuj Matyldo

Film inspirovaný skutečnou událostí

Společná domácnost tří rozdílných temperamentů různých generací přináší řadu humorných momentů, s postupujícími příznaky nemoci spíš tragikomických. Na první pohled bezvýchodná situace převrátí rodině život vzhůru nohama, ale tím, že to nevzdají, udělají něco důležitého nejen pro Matyldu, ale i sami pro sebe.

Odborná pomoc

Nevíte si rady, potřebujete poradit? Obraťte se na specializovaná pracoviště, kde Vám pomůžou se v situaci zorientovat.