• Diagnostika

    „Příznaky jak demence, tak i deprese mají negativní vliv na vykonávání obvyklých denních činností.“

    Při diagnostice demence je důležité nejprve eliminovat jakákoli jiná onemocnění (zvratná i nezvratná), která by mohla způsobovat podobné příznaky, kterými se vyznačuje právě demence. Nejčastěji je třeba odlišit demenci od deprese. Obě onemocnění se projevují poruchami paměti, soustředění, rychlostí přemýšlení a slábnoucím zájmem o činnosti, které v minulosti pacient zvládal nebo měl v oblibě.

Diagnostika demence

Příznaky jak demence, tak i deprese mají negativní vliv na vykonávání obvyklých denních činností. Deprese je běžnější než demence u starších lidí. Vyloučení přítomnosti diagnózy deprese je důležitý krok při diagnostikování demence, avšak nebývá to snadné.

Informovanost pacienta a jeho blízkých

V průběhu diagnostického procesu je nezbytné, aby příbuzní pacienta byli lékařem dobře informováni o možných příčinách demence a o výsledcích testů, což je důležité s ohledem na pochopení podniknutých kroků.

Tancuj Matyldo

Film inspirovaný skutečnou událostí

Společná domácnost tří rozdílných temperamentů různých generací přináší řadu humorných momentů, s postupujícími příznaky nemoci spíš tragikomických. Na první pohled bezvýchodná situace převrátí rodině život vzhůru nohama, ale tím, že to nevzdají, udělají něco důležitého nejen pro Matyldu, ale i sami pro sebe.

Odborná pomoc

Nevíte si rady, potřebujete poradit? Obraťte se na specializovaná pracoviště, kde Vám pomůžou se v situaci zorientovat.