• Příznaky

    „Častá a postupná ztráta paměti. Obtíže při vyjadřování a porozumění. Poruchy orientace.“

    Demence se vyznačuje postupným ochuzováním myšlení a jiných duševních aktivit a v konečné fázi ovlivňuje téměř všechny aspekty života. Provází ji celá řada varovných signálů a příznaků. Ačkoli existují některé společné příznaky demence, je důležité si zapamatovat, že každý člověk je jedinečný. Někteří lidé mohou projevovat všechny výše uvedené příznaky, zatímco u jiných se mohou objevit pouze některé z nich, ale ve větším rozsahu.

     

Varovné signály demence

Je důležité si uvědomit, že demence může postupovat různě u každého jedince, a proto je důležité vyhledat lékařskou radu a diagnózu od lékaře nebo specialisty na demenci.

Opakované tázání se na stejnou věc
Opakování stejného příběhu, slovo od slova, znovu a znovu
Neschopnost provádět činnosti, které byly dříve pravidelné
Ztráta schopnosti provádět jednoduché operace

Jak zlepšit kvalitu života osoby s demencí

Čím dříve se demence rozpozná, tím lépe lze plánovat péči a zlepšit kvalitu života osoby s demencí a jejích pečujících. Je důležité si uvědomit, že demence může postupovat různě u každého jedince, a proto je důležité vyhledat lékařskou radu a diagnózu od lékaře nebo specialisty na demenci.

Příznaky demence

„Častá a postupná ztráta paměti. Obtíže při vyjadřování a porozumění. Poruchy orientace.“

Ztráta paměti
Problémy s komunikací a vyjadřováním
Celková zmatenost
Dezorientace v čase a/nebo v prostoru
Obtíže při abstraktním uvažováním/chybné usuzování
Obtíže vykonávat známé činnosti
Zakládání věcí
Změny chování a osobnosti, náhlé změny nálad

Včasná diagnóza a léčba mohou pomoci

Je důležité si uvědomit, že tyto příznaky nemusí nutně znamenat demenci. Existují také jiná onemocnění a faktory, které mohou způsobovat podobné příznaky. Pokud si všimnete těchto obtíží u sebe nebo u blízké osoby, je důležité vyhledat lékařskou radu a provedení diagnostických testů. Časná diagnóza a léčba mohou pomoci řídit případné onemocnění a zlepšit kvalitu života.

Příznaky Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba patří mezi nejběžnější nezvratné příčiny demence, její podíl činí přibližně 50–70 % všech případů demence.2 Alzheimerova choroba je způsobena abnormálním ukládáním bílkovin v mozku, což poškozuje mozkové buňky v oblastech, které ovládají paměť a duševní funkce.

Ztráta paměti
Problémy s plánováním, organizací či správném pochopení
Nezvládání péče o vlastní osobu

Včasná diagnóza a péče jsou klíčové

Alzheimerova choroba je jednou z nejběžnějších příčin demence. Toto neurodegenerativní onemocnění postihuje mozky lidí a způsobuje postupný pokles kognitivních funkcí, včetně paměti, myšlení a schopnosti vykonávat každodenní úkoly.

Tancuj Matyldo

Film inspirovaný skutečnou událostí

Společná domácnost tří rozdílných temperamentů různých generací přináší řadu humorných momentů, s postupujícími příznaky nemoci spíš tragikomických. Na první pohled bezvýchodná situace převrátí rodině život vzhůru nohama, ale tím, že to nevzdají, udělají něco důležitého nejen pro Matyldu, ale i sami pro sebe.

Odborná pomoc

Nevíte si rady, potřebujete poradit? Obraťte se na specializovaná pracoviště, kde Vám pomůžou se v situaci zorientovat.