• O demenci

    Nemocní postižení demencí mohou mít obtíže s kognitivními funkcemi, ke kterým patří paměť, jazyk, uvažování, plánování, rozpoznávání nebo identifikování osob a předmětů. Tento úbytek schopností je za hranicí toho, co se běžně spojuje s procesem stárnutí. Demence může ve svém důsledku omezit schopnost provádět běžné každodenní aktivity, jakými jsou řízení vozidla, domácí práce, a dokonce i péči o vlastní osobu včetně mytí, oblékání a přijímání potravy.

Nástup demence

Pravděpodobnost onemocnění demencí se zvyšuje s věkem. Demence se většinou vyskytuje ve druhé polovině života, často po dovršení 65 let věku. Demence se obvykle rozvíjí pomalu, proto bývá obtížné správně diagnostikovat její počáteční stadia.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba má podíl na přibližně 50–70 % všech případů demence. Alzheimerova choroba je progresivní, degenerativní onemocnění mozku, které postupně ničí paměť a schopnost učit se, uvažovat, dělat rozhodnutí, komunikovat a provádět denní činnosti, jakými jsou například mytí a přijímání potravy.

Tancuj Matyldo

Film inspirovaný skutečnou událostí

Společná domácnost tří rozdílných temperamentů různých generací přináší řadu humorných momentů, s postupujícími příznaky nemoci spíš tragikomických. Na první pohled bezvýchodná situace převrátí rodině život vzhůru nohama, ale tím, že to nevzdají, udělají něco důležitého nejen pro Matyldu, ale i sami pro sebe.

Odborná pomoc

Nevíte si rady, potřebujete poradit? Obraťte se na specializovaná pracoviště, kde Vám pomůžou se v situaci zorientovat.