• Diagnóza demence

    Pokud Vám byla diagnostikována demence, je normální, že procházíte náročným obdobím, ve kterém se u vás střídají emoce jako popírání, vztek, strach, osamocenost, frustrace, pocit prohry a/nebo deprese.

    Diagnóza demence neznamená, že váš život je u konce. Budete čelit novým výzvám, ale pokud vše dopředu promyslíte a připravíte své okolí na změny, které nastanou, bude to jen ku prospěchu Vás všech.

Jak zvládnout nemoc

Péče o fyzické zdraví

Pečujte o svoje fyzické zdraví, cvičte, přiměřeně odpočívejte a věnujte pozornost stravě.

Nepožívat alkohol

Nepijte alkohol, abyste se snáze vyrovnali s nemocí. Uvolněnost a lepší nálada vyvolaná požitím alkoholu je jen dočasná. Navíc alkohol může ovlivňovat účinek předepsaných léků nebo způsobovat další zdravotní problémy, obtíže s pamětí a vyjadřováním.

Žádné změny životosprávy bez konzultace s lékařem

Vytvořte si plán pravidelných zdravotních prohlídek, navštěvujte odborníky, kteří se specializují na demenci a související obory jako je geriatrie (tj. obor specializující se na zdravotní péči o starší osoby). Pokud pociťujete depresi, vyhledejte odborníka, který se specializuje na léčení psychických problémů

Staňte se členem podpůrné skupiny

Staňte se členem podpůrné skupiny pro osoby trpící demencí. Setkáte se zde s podobně nemocnými a dozvíte se více o své nemoci.

Podpůrné skupiny existují v celé republice. Nejbližší Vám určitě poradí na sociálním odboru ve Vaší lokalitě.

 

 

Pracovní zařazení

Pokud stále ještě pracujete, snažte se najít takovou možnost pracovního zařazení, které pro vás bude dobře zvládnutelné, zvažte možnost odchodu do předčasného důchodu nebo jiné eventuality.

Uspořádání věcí

Uspořádejte své věci tak, aby je bylo snadné najít. Snažte se dávat věci vždy na stejné místo. Opatřete zásuvky a dvířka štítky s popisem obsahu, uchováte si tím lepší přehled o uložených věcech.

Věnování se oblíbeným činnostem

Nadále se věnujte svým oblíbeným činnostem, alespoň dokud je to možné a dokud vám přinášejí radost. Přemýšlejte o tom, jak své koníčky přizpůsobit vašim měnícím se schopnostem. Možná budete potřebovat pomoc lékaře, členů rodiny nebo kamarádů, abyste toho dosáhli. Pokud se pro vás stane čtení dlouhého románu obtížné, zvažte možnost poslechu kratších nahrávek textů.

Kdy vykonávat obtížné úkoly

Obtížné úkoly vykonávejte v době, kdy se cítíte nejlépe a vyhraďte si na tyto úkoly dostatek času. Pokud vám přijde úkol nad vaše síly, odpočiňte si nebo neváhejte požádat o pomoc.

Psaný seznam úkolů, vedení deníčku

Mějte po ruce psaný seznam úkolů, schůzek a rozpis léků, které užíváte. Také si vytvořte seznam důležitých telefonních čísel a údajů o vaší osobě (kde bydlíte, vaše telefonní číslo, nouzové kontakty) a tento seznam mějte při sobě pro případ nouze. Zvažte možnost vedení deníčku, kam si budete zapisovat vaše prožitky, projevy a pocity.

 

Naplánujte si svou budoucnost

Rozhodněte, jak chcete, aby se řešily vaše záležitosti v době, kdy vaše nemoc postoupí do fáze, kdy se nebudete schopen nadále starat sám o sebe. Proberte se svou rodinou – zejména se svými nejbližšími – jakému způsobu léčby dáváte přednost, uspořádejte nezbytné právní a finanční záležitosti (například můžete ustanovit důvěryhodnou osobu, která bude spravovat vaše peníze a záležitosti v době, když už toho nebudete schopen). Také zvažte a prodiskutujte, v jakém zařízení byste rád pobýval, až to bude nezbytné.

Proces adaptace a učení se novým způsobům

Diagnóza demence neznamená, že váš život je u konce. Budete čelit novým výzvám, ale pokud vše dopředu promyslíte a připravíte své okolí na změny, které nastanou, bude to jen ku prospěchu vás všech.

Příprava a plánování jsou klíčové pro zvládání demence. To zahrnuje vytvoření bezpečného a podpůrného prostředí, hledání způsobů, jak udržet fyzické a duševní zdraví, a také podporu sociálního kontaktu a komunikace. Zároveň je důležité hledat podporu od odborníků a organizací, které se věnují péči o osoby s demencí. Demence je náročná nemoc, ale s vhodnou péčí a podporou může být kvalita života pro osoby s demencí i jejich rodiny stále dobrá. Je to proces adaptace a učení se novým způsobům, jak se starat o sebe a své blízké.

Tancuj Matyldo

Film inspirovaný skutečnou událostí

Společná domácnost tří rozdílných temperamentů různých generací přináší řadu humorných momentů, s postupujícími příznaky nemoci spíš tragikomických. Na první pohled bezvýchodná situace převrátí rodině život vzhůru nohama, ale tím, že to nevzdají, udělají něco důležitého nejen pro Matyldu, ale i sami pro sebe.