krivky

Léčba - demence.cz

Cílem léčby demence je zpomalit rozvoj poruch spojených s demencí a mít pod kontrolou projevy chování.“

 

Léčba

Léčba demence začíná léčbou vlastní nemoci, která jí způsobuje, pokud je to možné. Některé příčiny demence, jako například špatná výživa, hormonální poruchy, nádorová onemocnění nebo užívání drog, jsou do jisté míry zvládnutelné a jejich následky odstranitelné. U mnohých dalších, mezi něž patří právě Alzheimerova choroba, nebyla doposud žádná příčinná léčba objevena, avšak kombinací vhodné medikace a terapií, včetně psychoterapie, lze dosáhnout zlepšení v oblasti kognitivních funkcí a chování.

 

Přehled témat

 

Léčba demence

Cílem léčby demence, která zahrnuje kombinaci psychoterapie, medikace a úpravy prostředí, je zpomalit rozvoj poruch spojených s demencí a mít pod kontrolou projevy chování.

 

Psychoterapie

Psychoterapie, zejména behaviorální postupy, může být použita ke snížení frekvence nebo intenzity problémového chování, kam lze zařadit agresi či společensky nevhodné chování.

 

Úprava prostředí

Úprava prostředí zvyšuje bezpečí a navozuje pocit klidu, snižuje nervozitu. Pro zvýšení bezpečí postižené osoby v domácím prostředí je vhodné odstranit nebo uzamknout nebezpečné předměty, jako jsou ostré nože, nebezpečné chemikálie a nástroje.

 

Medikace

Medikace je předepisována s cílem omezit příznaky demence a její následky na chování pacientů. Existuje řada dostupných léků, které zlepšují kognitivní funkce mozku pacientů trpících demencí.

 

Psychofarmaka

Psychofarmaka mohou být použita jako podpůrná léčba ke zvládání problémů s chováním u pacientů trpících demencí. Například antipsychotika jsou léky účinně ovlivňující excesy v chování, konfliktnost pacientů a také agresivitu.

 

Psychosociální pomoc

Terapie zaměřené na stimulaci pacienta ‒ využívají aktivity vyvolávající příjemné pocity jako například malování, hudba a cvičení. Některé údaje poukazují na relativní účelnost těchto terapií při zvládání problémového chování.

 

Další možností léčby demence

Některé další léčebné postupy mohou lidem s demencí také prospět a pomoci jim se zvládáním každodenního života. Fyzioterapie zlepšuje pohyblivost pacientů, učí je používat hole nebo správně chodit, ukazuje jim, jak se posadit či zvednout ze židle nebo postele.

 

Odborná pomoc

Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba SENIOR HOME poskytuje vysoce odbornou péči klientům v jejich přirozeném domácím prostředí.

 

Zobrazit seznam center