krivky

O demenci - demence.cz

„Pravděpodobnost onemocnění demencí se zvyšuje s věkem. Demence se většinou vyskytuje ve druhé polovině života, často po dovršení 65 let věku.“

 

O demenci

Pacienti postižení demencí mohou mít obtíže s kognitivními funkcemi, ke kterým patří paměť, jazyk, uvažování, plánování, rozpoznávání nebo identifikování osob a předmětů. Tento úbytek schopností je za hranicí toho, co se běžně spojuje s procesem stárnutí. Demence může ve svém důsledku omezit schopnost provádět běžné každodenní aktivity, jakými jsou řízení vozidla, domácí práce, a dokonce i péči o vlastní osobu včetně mytí, oblékání a přijímání potravy.

 

Přehled témat

 

Nástup demence

Pravděpodobnost onemocnění demencí se zvyšuje s věkem. Demence se většinou vyskytuje ve druhé polovině života, často po dovršení 65 let věku. Demence se obvykle rozvíjí pomalu, proto bývá obtížné správně diagnostikovat její počáteční stadia.

 

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba má podíl na přibližně 50–70 % všech případů demence. Alzheimerova choroba je progresivní, degenerativní onemocnění mozku, které postupně ničí paměť a schopnost učit se, uvažovat, dělat rozhodnutí, komunikovat a provádět denní činnosti, jakými jsou například mytí a přijímání potravy.

 

Odborná pomoc

Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba SENIOR HOME poskytuje vysoce odbornou péči klientům v jejich přirozeném domácím prostředí.

 

Zobrazit seznam center