krivky

Příčiny - demence.cz

„Většina poruch spojovaných s demencí jsou poruchy progresivní (postupné ubývání funkcí)“

 

Příčiny

 

Demence je obvykle způsobena degenerací mozkové kůry, tj. těch částí mozku, které jsou odpovědné za myšlení, vzpomínky, pohyb a také za osobnost. Smrt mozkových buněk v těchto oblastech mozku vede ke kognitivním poruchám, které jsou charakteristické pro demenci.

 

Přehled témat

 

Příčiny demence

Většina poruch spojovaných s demencí jsou poruchy progresivní (postupné ubývání funkcí), degenerativní (tj. s postupem času se zhoršující) a nezvratné.

 

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba patří mezi nejběžnější nezvratné příčiny demence, její podíl činí přibližně 50–70 % všech případů demence.2 Alzheimerova choroba je způsobena abnormálním ukládáním bílkovin v mozku, což poškozuje mozkové buňky v oblastech, které ovládají paměť a duševní funkce.

 

Vaskulární demence

Vaskulární demence je druhou nejčastější příčinou vzniku demence, její podíl činí přibližně 20 % všech případů. Tento typ demence vzniká následkem aterosklerózy, která je zapříčiněna ukládáním tuků, mrtvých buněk a dalších látek usazujících se na stěnách tepen a částečně (nebo úplně) blokujících proudění krve.

 

Parkinsonova choroba

Způsobuje ztrátu kontroly nad činností svalů, projevuje se třesením, problémy s řečí a v pozdních stadiích až tzv. zamrznutím hybnosti (nemožnost začít pohyb).

 

Huntingtonova choroba

Je to dědičná porucha, která se projevuje změnami osobnosti, apatií, podrážděností poruchami emotivity, je doprovázena nepravidelnými pohyby končetin a motorickým neklidem.

 

Pickova choroba

Diagnóza této nemoci je obtížná. Je to nemoc podobná Alzheimerově chorobě, ale výraznější jsou změny chování, které může být někdy společensky nepřiměřené.

 

Creutzfeld-Jacobova choroba

Tato nemoc postihující mozek je způsobena infekcí. Příznaky jsou zhoršující se paměť, změny v chování a neschopnost koordinace pohybů (posunčina). Creutzfeld-Jacobova choroba se rychle zhoršuje, většinou během jednoho roku končí smrtí.

 

Demence s Lewyho tělísky

Symptomy této nemoci jsou kombinací symptomů Alzheimerovy a Parkinsonovy nemoci. Většinou je syndrom demence doprovázen abnormálními pohyby, které jsou součástí Parkinsonovy choroby. Zatím není známa žádná účinná léčba.

 

Normotenzní hydrocefalus

Málokdy se vyskytující nemoc, kdy je po prodělané meningitidě, meningoencefalitidě nebo vzácně při nádoru mozku porušena cirkulace a absorpce mozkomíšního moku.

 

Odborná pomoc

Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba SENIOR HOME poskytuje vysoce odbornou péči klientům v jejich přirozeném domácím prostředí.

 

Zobrazit seznam center