krivky

Příznaky - demence.cz

„Častá a postupná ztráta paměti. Obtíže při vyjadřování a porozumění. Poruchy orientace.“

 

Příznaky

 

Demence se vyznačuje postupným ochuzováním myšlení a jiných duševních aktivit a v konečné fázi ovlivňuje téměř všechny aspekty života. Provází ji celá řada varovných signálů a příznaků. Ačkoli existují některé společné příznaky demence, je důležité si zapamatovat, že každý člověk je jedinečný. Někteří lidé mohou projevovat všechny výše uvedené příznaky, zatímco u jiných se mohou objevit pouze některé z nich, ale ve větším rozsahu.

 

Přehled témat

Varovné signály demence

Opakované tázání se na stejnou věc. Opakování stejného příběhu, slovo od slova, znovu a znovu. Neschopnost provádět činnosti, které byly dříve pravidelné a bez problémů (např. vaření nebo hraní karet). Ztráta schopnosti provádět jednoduché operace (např. platit účty).

 

Příznaky demence

Ztráta paměti. Problémy s komunikací a vyjadřováním. Celková zmatenost, dezorientace v čase a/nebo v prostoru. Obtíže při abstraktním uvažováním/chybné usuzování. Obtíže vykonávat známé činnosti. Zakládání věcí. Změny chování a osobnosti. Náhlé změny nálad.

 

Příznaky Alzheimerovy choroby

Ztráta paměti – jak stárneme, můžeme občas na určité věci zapomenout. Plánování, organizování a obtíže s pochopením. Péče o vlastní osobu.

 

Odborná pomoc

Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba SENIOR HOME poskytuje vysoce odbornou péči klientům v jejich přirozeném domácím prostředí.

 

Zobrazit seznam center