krivky

Prognóza - demence.cz

„Vývoj demence obecně není přímočarý. Některé příznaky se mohou objevit dříve či později“

 

Prognóza

 

Prognóza a způsob, jakým se demence vyvíjí u každého jednotlivce, jsou ovlivněny mnoha faktory – typem demence, věkem osoby na počátku onemocnění, výskytem jiných onemocnění, úrovní dostupné podpory a péče apod. Průběh nemoci je u každého jednotlivce jedinečný, co se přihodí jednomu pacientovi, nemusí se nutně přihodit jinému.

 

Přehled témat

 

Prognóza demence

Vývoj demence obecně není přímočarý. Některé příznaky se mohou objevit dříve či později, než je zde uvedeno, případně se nemusí objevit vůbec.

 

Lehká či prvotní fáze demence

Demence obvykle začíná postupnými, malými změnami v chování a schopnostech jednotlivce. V této fázi se takové projevy obvykle přisuzují stresu nebo smutku nad ztrátou blízké osoby.

 

Mírná či střední fáze demence

U lidí s demencí se zapomětlivost postupně mění v dezorientaci. Postižená osoba žije stále častěji ve svém vlastním jakoby snovém světě, ve kterém se mísí současné s minulým.

 

Těžká či pozdní fáze demence

V této fázi se osoba s demencí stává těžce nemohoucí a vyžadující více pomoci, postupně dojde k její naprosté závislosti na ostatních osobách a ošetřovatelské péči.

 

Odborná pomoc

Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba SENIOR HOME poskytuje vysoce odbornou péči klientům v jejich přirozeném domácím prostředí.

 

Zobrazit seznam center