krivky

Slovník pojmů - demence.cz

Vaskulární demence

Vaskulární demence představuje druhou nejčastější příčinou vzniku demence.

Vaskulární demence je druhou nejčastější příčinou vzniku demence, její podíl činí přibližně 20 % všech případů. Tento typ demence vzniká následkem aterosklerózy, která je zapříčiněna ukládáním tuků, mrtvých buněk a dalších látek usazujících se na stěnách tepen a částečně (nebo úplně) blokujících proudění krve. Tyto blokády mohou vést k poruchám prokrvení mozku nebo k mnohonásobným cévním mozkovým příhodám. Jelikož se těmto přerušením krevního toku často říká „infarkty”, bývá tento typ demence někdy označován jako multiinfarktová demence. Vaskulární demence je často vázána na vysoký krevní tlak, vysokou hladinu cholesterolu, nemoci srdce, cukrovku a podobná onemocnění. Léčení těchto nemocí může zpomalit rozvoj vaskulární demence, nicméně nedojde k obnově funkcí, které již byly poškozeny.

Vaskulární demence se může vyskytovat společně s Alzheimerovou chorobou, pak bývá nazývána smíšená demence.